Afgelopen zondag (4 september 2016) is moeder Teresa heilig verklaard. Een dubieuze kwestie, omdat ze geld zou hebben aangenomen van verdachte personen, waaronder de Haïtiaanse dictator Duvalier. Ook zou ze gul geld naar ‘geheime bankrekeningen’ hebben overgemaakt en wat minder scheutig zijn geweest in het geld besteden aan haar ‘huizen voor stervenden’ waar armen in rust konden sterven. Volgens artsen die in deze huizen kwamen, zou het zelfs zo zijn dat deze huizen smerig waren en er een tekort was aan voedsel en medicijnen. Wanneer moeder Teresa zelf ziek was, werd ze echter verzorgd in een modern Amerikaans ziekenhuis.

 

1503ihntheresa

Om een conclusie te trekken, of die heiligverklaring nou terecht is of niet, is het volgens mij belangrijk om te weten wat er precies wordt verstaan onder ‘heilig zijn.’ In het woordenboek wordt heilig vertaald in: zonder zonde, rein en volmaakt. Wat dat betreft zou je volgens mij niemand heilig kunnen verklaren, omdat iedereen fouten maakt en niemand volmaakt is. De Rooms-katholieke kerk definieert ‘heilig zijn’ echter op een andere manier. Om heilig verklaard te worden binnen de Rooms-katholieke kerk moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als eerste moet je al eerder zalig verklaard zijn, hiervoor moet je een leven als perfect christen hebben geleid en een wonder hebben verricht. Om vervolgens heilig te worden verklaard moet je een leven als martelaar (in het geloof) hebben geleid en/of één of meerdere wonderen hebben verricht.

 

Wanneer je de heiligverklaring van moeder Teresa beoordeelt zoals de Rooms-katholieke kerk dat doet, kom je echter uit op een andere conclusie. Op 19 oktober 2003 werd moeder Teresa zalig verklaard, nadat in 2002 een genezing van een Indiase vrouw als wonder op haar naam werd gezet. In 2008 werd een tweede genezing, die van een Braziliaanse man, aan haar toegekend. Het leven als martelaar nam moeder Teresa vrij letterlijk. Wanneer zij geïnjecteerd moest worden, gebeurde dit met nauwelijks gereinigde naalden en ook het nemen van pijnstilling deed ze zeer beperkt. Dit alles om het lijden van Jezus Christus tot op zekere hoogte te kunnen ervaren.

 

Inmiddels zijn we aangekomen in september 2016, 19 jaar na haar dood. Afgelopen zondag is ze heilig verklaard. Of dat terecht is? Daar kunnen we eindeloos over door discussiëren. Dat ze geweldige dingen heeft gedaan voor minderbedeelden, daar twijfel ik niet over. En dat ze dan ook wat dubieuze dingen heeft gedaan, tsja moeder Teresa blijft ondanks alles een mens. Een mens, die volgens mij niet kan voldoen aan het in het woordenboek vertaalde fenomeen ‘heilig.’ Het beste antwoord